HANDELSBETINGELSER OG VILKÅR

§1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til: kontakt@isabellesondergaard.dk
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. 
Isabelle Søndergaard kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive delt på www.isabellesondergaard.dk

§2. Betingelser:

For medlemskaberne gælder:
- Medlemskaber kan til enhver tid opsiges, medmindre du som udvidet medlem vælger at deltage gratis på et forløb hvorefter dit medlemskab tidligst kan opsiges efter 2. måneds betaling. 

- Forudbetalinger af medlemskaber refunderes ikke uanset opsigelsesgrunden 
- Medlemspakkernes indhold vil løbende blive ændret og opdateret – nyt materiale vil komme til løbende og erstatte eksisterende materiale
- Medlemskabernes indhold fremgår af hjemmesiden: https://www.isabellesondergaard.dk/bliv-medlem
- Medlempakkerne kan ændres med 30 dages varsel

 

§3. Betaling
Ved oprettelse af medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto hver gang en periode fornyes.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Isabelle Søndergaard opbevarer stamoplysninger. Se venligst Isabelle Søndergaards privatlivspolitik under §11.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, hvis du har valgt løbende medlemskab, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Isabelle Søndergaard sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

 

§4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskab spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Isabelle Søndergaard.

 

§5. Varighed/Medlemskab
Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Et kontantkøb af et event kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte events og medlemskaber.

§6. Opsigelse
Medlemskaber opsiges på mail til: kontakt@isabellesondergaard.dk senest 5 dage før fornyelse af medlemskabet. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.


Der er ingen binding på dit medlemskab og det kan derfor opsiges når som helst, medmindre du som ordinært udvidet medlem vælger at deltage gratis på et forløb, hvorefter dit medlemskab tidligst kan opsiges efter 2. måneds betaling. Dog refunderes betaling ikke for en allerede betalt periode, og opsigelsesfristen for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er 5 hverdage. Medlemskabet kan dog ikke afbrydes i den allerede forudbetalte periode. Opsigelsen skal ske skriftligt til: kontakt@isabellesondergaard.dk.
Eksempel: Medlemskabet startes den 1. januar 2021 og ønskes opsagt til 1. april. Isabelle Søndergaard skal have modtaget medlemmets opsigelse senest 27. marts, hvis opsigelsen skal have virkning til 1. marts. 
For sletning af personlige oplysninger se venligst §11. 

 

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Isabelle Søndergaard forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet via e-mail senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft.

 

§8. Misligholdelse af kontrakt
Alle medlemmer forventes at overholde almen god skik og brug, samt pæn og ordentlig kommunikation medlemmerne og administrator imellem i det online medlemsforum og i øvrig korrespondance. Brud på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Isabelle Søndergaards ansatte, kan Isabelle Søndergaard uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. udlån af medlemskab.

 

§9. Ændringer i medlemspakker m.v.
Isabelle Søndergaard forbeholder sig ret til ændringer i indholdet i medlempakkerne. Ændringer i eksisterende pakker meddeles med minimum 30 dages varsel på mail til medlemmet. Desuden foreholder Isabelle Søndergaard sig ret til at aflyse live-streaminger eller ændre underviser/holdtype samme dag ved sygdom, få tilmeldinger og lignende. 
Isabelle Søndergaard har ret til løbende at ændre udbuddet af live-streaminger.

 

§10. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Isabelle Søndergaard. Isabelle Søndergaard tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§11. Privatlivspolitik/Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Isabelle Søndergaard må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til: kontakt@isabellesondergaard.dk
Ved indmeldelse bekræfter du af have læst og være indforstået med Isabelle Søndergaards fulde privatlivspolitik, som du kan læse her: https://www.isabellesondergaard.dk/persondatapolitik


I korte træk siger politikken:
- Isabelle Søndergaard opbevarer dine personlige oplysninger forsvarligt og sikkert hos dataudbyderen WIX og betalingsudbyderen Stripe
- Alle dine oplysninger er tilgængelige for dig i din online profil. Dog fremgår dit medlemskab ikke af siden. 
- Du kan til enhver tid ændre dine oplysninger
- Du kan til enhver tid bede Isabelle Søndergaard om at slette dine oplysninger
- Dine personlige oplysninger bliver aldrig videregivet til en 3. part.
- Ved indmeldelse i Online Univers godkender du samtidig at du vil modtage nyhedsbreve
- Ved coaching tages fysiske noter som opbevares forsvarligt i et aflåst dokumentskab, hvortil kun Isabelle Søndergaard har adgang.

§12. Afbud til coaching
Afbud til coaching-sessioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte session godtgjort.

§13. Fysiske skader mm.
Såfremt du har skader eller lignende er det dit eget ansvar at mærke efter og selv tage de rette hensyn til dine skader i undervisningen. Undervisning er altid vejledende.

 

Ved køb bekræfter du at have læst og accepteret vores betingelser, vilkår og persondatapolitik.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon